February 2020 10:09 am

Nắp thăm bồn áp lực inox 304 size 450 có kính quan sát - Tank áp lực