February 2020 10:13 am

Nắp thăm bồn inox SS304 size 450 - Bồn tank không áp