February 2020 10:17 am

Nắp thăm bồn nước inox không áp SS304 size 400 - Bồn khuấy trộn