February 2020 10:19 am

Rắc co inox 304 DN32 - Đầu bằng rắc co inox vi sinh inox 304