December 2019 02:04 pm

Rắc co inox 304 nối hàn gioăng teflon PTFE