November 2019 04:17 pm

Van bi inox tay gạt size DN50 chất liệu inox 304 áp làm việc PN10