September 2019 04:06 pm

Van tuyến tính WCB, inox 304