Van màng nối clamp

0 Bình luận

Van màng nối clamp

Clamp Diaphragm Valve

 
 

DN

Size

A

B

H

T

DN15

3/4"

108.0

18.0

90.5/99.5

1.5

DN20

 

118.0

22.0

111.5/122

1.5

DN25

1"

127.0

28.0

111.5/122

1.5

DN32

1 1/4"

146.0

34.0

131.0/148.5

1.5

DN40

1 1/2"

160.0

40.0

131.0/148.5

1.5

DN50

2"

190.0

52.0

167/190

1.5

 

3A

Size

1/4"

3/8"

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

 

B

6.3.5

9.53

12.7

19.05

25.4

31.8

38.1

50.8

63.5

 

T

0.9

0.9

1.65

1.65

1.65

1.65

1.65

1.65

1.65

 

SMS/ISO

Size

6.35

9.53

12.7

19

25

32

38

51

63

 

B

6.35

9.53

12.7

19.05

25.4

31.8

38.1

50.8

63.5

 

T

1.0

1.0

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

2

LƯU Ý:

Sản phẩm Van màng nối clamp được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!

Đánh giá sản phẩm

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem