Mở cafe nhượng quyền tốn bao nhiêu?

30 tháng 09 2019

Chi phí đầu tư một quán cafe nhượng quyền của Highlands, Cộng hay Aha, Viva... có thể mất hàng tỷ đồng và sau vài năm mới thu hồi vốn.

11