Sổ tay bảo vệ sức khỏe trước Covid-19

29 tháng 07 2021

Sổ tay bảo vệ sức khỏe trước Covid-19

 

Mục lục

1. Vệ sinh, khử khuẩn
2. Hô hấp, vận động
3. Dinh dưỡng
4. Theo dõi, chăm sóc tại nhà

Tải tài liệu: So-tay-Suc-khoe-Covid-19-cua-Dai-hoc-Y-duoc-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh 

Sổ tay được thực hiện dưới sự cố vấn chuyên môn của các giảng viên liên ngành. Biên soạn và trình bày bởi nhóm sinh viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ bởi Valve Men Team, và xin miễn trách nhiệm với nội dung trong sổ tay, vì chúng tôi không có chuyên môn về y tế! Valve Men chỉ mong muốn chia sẻ thông tin hữu ích, nhằm hỗ trợ Chính phủ, hỗ trợ cộng đồng trong công tác phòng chống dịch.

Chúc bà con cô bác anh chị an toàn mùa dịch, mong đại dịch sớm đi qua!