Mục lục MÁY KHUẤY INOX TÍNH NĂNG CAO MÁY KHUẤY TÍNH NĂNG CAO CỦA HANWA ĐANG...
21
Tháng 12 2019
Mục lục CHƯƠNG 9: TÍNH TOÁN KINH TẾ 9.1. Mục đích và ý nghĩa 9.2. Nội dung...
25
Tháng 11 2019
Mục lục CHƯƠNG 8: MÔI TRƯỜNG VÀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ 8.1. Các yếu tố chính trong nhà...
25
Tháng 11 2019
Mục lục CHƯƠNG 7: TÍNH TOÁN CIP VÀ VỆ SINH AN TOÀN 7.1. Hệ thống CIP trong phân...
25
Tháng 11 2019
Mục lục CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN HƠI − NƯỚC − ĐIỆN − LẠNH 6.1. Tính lượng hơi cho nhà...
25
Tháng 11 2019
Mục lục CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN XÂY DỰNG 5.1. Thiết kế bố trí tổng mặt bằng ...
25
Tháng 11 2019
  Mục lục CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN VÀ CHỌN THIẾT BỊ 4.1. Phân xưởng nấu 4.1.1....
25
Tháng 11 2019
Mục lục CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN CÂN BẰNG SẢN PHẨM 3.1. Các thông số ban đầu ...
25
Tháng 11 2019
Mục lục CHƯƠNG 2: CHỌN VÀ THUYẾT MINH DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT 2.1. Chỉ tiêu chất lượng...
25
Tháng 11 2019
Mục lục CHƯƠNG 1: LẬP LUẬN KINH TẾ KỸ THUẬT CHO NHÀ MÁY BIA XÂY DỰNG 1.1. Ưu điểm...
25
Tháng 11 2019